Navorsers aan die Universiteit van Maastrich bevind dat die ‘soort’ vet in ‘n maaltyd ‘n rol kan speel in hoe versadig mens voel.

Die effek wat verskillende vetsure op versadiging kan hê, is getoets deurdat verskillende vetsoorte as deel van ‘n maaltyd vir 2 groepe mense gegee is.

Observasies d.m.v. bloedtoetse asook wetenskaplike vraelyste is na afloop van die toetse gedoen om te bepaal wat die éffek van die verskillende olies op versadiging was.

Dit het geblyk dat die vetsure vanaf Canola en ‘Safflower’ olie ‘n noemenswaardige effek op versadiging gehad het in vergelyking met ‘n versadigde vet afkomstig van SHEA-olie.

Laasgenoemde olie (Safflower) is normaalweg nie kommersieël as daaglikse gebruiksitem beskikbaar nie maar wel as supplement.

Dit is egter belangrik om te let dat mens verskillende soorte ‘Safflower’ olie kry en dat die soort wat meer poli-onversadigde vette bevat – wat juis in hierdie studie gebruik is, is, net soos sonneblomolie – geassosieer is met verhoogde inname van OMEGA 6 vette.

Dít (Verhoogde Omega 6 vettiname sonder genoegsame Omega 3 vetiname) het ‘n NADELIGE effek op onderliggende inflammasie en risiko vir o.a. insulienweerstandigheid, diabetes en hartsiekte.

Canola olie aan die ander kant, is beskikbaar en bekostigbaar as ‘n daaglikse gebruiksitem om deel te wees van ‘n strategie om beter te eet.

1 teelepel olie voorsien maar ongeveer 190 kilojoules maar heelwat gesondheidseienskappe!

Am J Clin Nutr. 2009 Apr;89(4):1019-24. doi: 10.3945/ajcn.2008.27335. Epub 2009 Feb 18.